PROJEKT ZARZĄDZANIA CZASEM

Dodał(a):
E-Mail:


Cena: 1800zł
Województwo: Pomorskie
Miasto: Gdańsk
Telefon: 587463841

Wyświetleń: 26
Napisz wiadomość
Ocena: 3.7 Głosów: 7

Zapraszamy do udziału w Szkoleniu Dofinansowanym

PROJEKT ZARZĄDZANIA CZASEM

Korzystając ze szkoleń otrzymują Państwo:

 • Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
 • Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
 • Podniesienie efektywności pracy zespołu
 • Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
 • Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:

· Prezentacje multimedialne

· Analiza przypadków, case study

· Indywidualne doradztwo

· Gry symulacyjne

· Testy psychologiczne

· Dyskusje, Demonstracje

· Scenki

· Psychodrama

Szczegóły projektu:

 1. Celem projektu jest podniesienie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi wśród mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
 2. Projektem objęte są przedsiębiorstwa mające swą siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 3. Projekt uprawnia przedsiębiorstwo do skorzystania z dofinansowanych szkoleń: Zarządzanie Czasem 1 dzień lub Zarządzanie Czasem 2 dni.
 4. Koszt szkolenia Zarządzanie Czasem 1 dzień(8 h zegarowych) po dofinansowaniu wynosi 1800 PLN cała grupa (nie więcej niż 10 uczestników).
 5. Koszt szkolenia Zarządzanie Czasem 2 dni (2 x 8h zegarowych) po dofinansowaniu wynosi 2900 PLN cała grupa (nie więcej niż 10 uczestników).
 6. Projekt trwa od 01.02.2015 do 30.06.2015 lub do wyczerpania miejsc w projekcie.
 7. Miejsce szkolenia – siedziba danego przedsiębiorstwa na terenie Rzeczpospolitej Polski – salę wraz z rzutnikiem zapewnia Zamawiający.
 8. Program zostanie dopasowany do specyfiki grupy oraz branży Zamawiającego. Moduły szkoleniowe zostały opisane w osobnym zapisie projektu.
 9. Realizacja – przedsiębiorstwa zainteresowane projektem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia do projektu. Na jego podstawie zostanie przygotowana indywidualna umowa.

Formularz zgłoszenia na www.perspecta.pl w zakładce Szkolenia Dofinansowane.

Moduły szkolenia:

PROJEKT AKADEMIA ZARZĄDZANIA CZASEM 1 DZIEŃ

MOTYWOWANIE DO DZIAŁANIA

Wpływ zarządzania sobą w czasie na autoprezentację i stosunki z innymi pracownikami. Stereotypowe postrzeganie ludzi dobrze zorganizowanych i źle zorganizowanych. Korzyści płynące
z dobrej organizacji czasu (dobrze zorganizowany nie znaczy nudny i przewidywalny). Objawy demotywacji. Fazy demotywacji (niepewność, utrata energii i zaangażowania, zniechęcenie, odmowa współpracy, szukanie alternatywy). Rodzaje i funkcje motywacji (motywacja pozytywna i negatywna), techniki zwiększające motywacje, rodzaje motywatorów (finansowe i pozafinansowe).

WYZNACZANIE CELÓW

Jak prawidłowo wyznaczać cele, aby je z łatwością osiągać. Korzyści płynące z szybkiego ustanowienia celów (m.in. zwiększenie efektywności, uporządkowanie pracy, wyeliminowanie nerwowej atmosfery). Metody i techniki wyznaczania priorytetów m. in.: macierz Eisenhowera, metoda SMART, analiza SWOT. Cele krótko i długookresowe. Rodzaje celów (osobiste, związane z rodziną
i przyjaciółmi, finansowe, związane z karierą, zdrowotne).

EFEKTYWNE PLANOWANIE

Inwentaryzacja czasu: zapis czynności w skali dnia lub/i tygodnia. Systemy planowania czasu. Racjonalne podejście w podziale zadań i obowiązków. Rezygnacja z nieistotnych i mniej ważnych zadań. Kontrolowanie upływu czasu. Narzędzia pomocne w planowaniu. Zjawisko zasady Pareto
i analiza ABC. Metody oszczędzania czasu. Planowanie z „rezerwą czasu”. Indywidualne ćwiczenia sprawdzające umiejętność efektywnego planowania czasu.

REGUŁY EFEKTYWNEJ PRACY

Skuteczność a efektywność w działaniu. Strategiczne znaczenie priorytetów. Dopasowanie dziennej aktywności (typ sowy, typ skowronka) do realizacji zadań. Najczęściej spotykani złodzieje czasu (telefon, Internet, telewizja) i sposoby radzenia sobie z nimi. Prawo Parkinsona. Zasada GTD. Analiza efektywności własnej pracy. Budowanie harmonogramu działań. Stanowisko pracy – miejsce czyste
i uporządkowane. Indywidualne ćwiczenia pozwalające dopasować własne potrzeby do odpowiedniej metody podnoszącej efektywność pracy.

PROBLEMY ORGANIZACYJNE

Problem odwlekania działania: przyczyny i sposoby na trzymanie się wyznaczonych wcześniej terminów. Podział zadań na mniejsze czynności, sumienność, odpowiedzialność i konsekwencja
w działaniu. Małe przerwy vs. długie przerwy, jak najlepiej zregenerować siły do dalszej pracy. Pułapka wielozadaniowości – obalanie mitu. Złe nawyki dotyczące planowania.

PROJEKT AKADEMIA ZARZĄDZANIA CZASEM 2 DNI

MOTYWOWANIE DO DZIAŁANIA

Wpływ zarządzania sobą w czasie na autoprezentację i stosunki z innymi pracownikami. Stereotypowe postrzeganie ludzi dobrze zorganizowanych i źle zorganizowanych. Korzyści płynące
z dobrej organizacji czasu (dobrze zorganizowany nie znaczy nudny i przewidywalny). Objawy demotywacji. Fazy demotywacji (niepewność, utrata energii i zaangażowania, zniechęcenie, odmowa współpracy, szukanie alternatywy). Rodzaje i funkcje motywacji (motywacja pozytywna i negatywna), techniki zwiększające motywacje, rodzaje motywatorów (finansowe i pozafinansowe).

WYZNACZANIE CELÓW

Jak prawidłowo wyznaczać cele, aby je z łatwością osiągać. Korzyści płynące z szybkiego ustanowienia celów (m.in. zwiększenie efektywności, uporządkowanie pracy, wyeliminowanie nerwowej atmosfery). Metody i techniki wyznaczania priorytetów m. in.: macierz Eisenhowera, metoda SMART, analiza SWOT. Cele krótko i długookresowe. Rodzaje celów (osobiste, związane z rodziną
i przyjaciółmi, finansowe, związane z karierą, zdrowotne).

EFEKTYWNE PLANOWANIE

Inwentaryzacja czasu: zapis czynności w skali dnia lub/i tygodnia. Systemy planowania czasu. Racjonalne podejście w podziale zadań i obowiązków. Rezygnacja z nieistotnych i mniej ważnych zadań. Kontrolowanie upływu czasu. Narzędzia pomocne w planowaniu. Zjawisko zasady Pareto
i analiza ABC. Metody oszczędzania czasu. Planowanie z „rezerwą czasu”. Indywidualne ćwiczenia sprawdzające umiejętność efektywnego planowania czasu.

REGUŁY EFEKTYWNEJ PRACY

Skuteczność a efektywność w działaniu. Strategiczne znaczenie priorytetów. Dopasowanie dziennej aktywności (typ sowy, typ skowronka) do realizacji zadań. Najczęściej spotykani złodzieje czasu (telefon, Internet, telewizja) i sposoby radzenia sobie z nimi. Prawo Parkinsona. Zasada GTD. Analiza efektywności własnej pracy. Budowanie harmonogramu działań. Stanowisko pracy – miejsce czyste
i uporządkowane. Indywidualne ćwiczenia pozwalające dopasować własne potrzeby do odpowiedniej metody podnoszącej efektywność pracy.

PROBLEMY ORGANIZACYJNE

Problem odwlekania działania: przyczyny i sposoby na trzymanie się wyznaczonych wcześniej terminów. Podział zadań na mniejsze czynności, sumienność, odpowiedzialność i konsekwencja
w działaniu. Małe przerwy vs. długie przerwy, jak najlepiej zregenerować siły do dalszej pracy. Pułapka wielozadaniowości – obalanie mitu. Złe nawyki dotyczące planowania.

WSTĘP DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Dlaczego zarządzanie projektami jest tak ważne? Zapoznanie się z pojęciem projektu – co to jest projekt, cechy projektu, rodzaje projektów, definiowanie celu projektu - technika SMART (sprecyzowane- Specific, mierzalne- Measurable, akceptowalne- Agreed to, realistyczne- Realistic, terminowe- Time constrained), ogólny przegląd metod projektowych, Piramida Priorytetów, Burza Mózgów.

ORGANIZACJA PROJEKTU

Cykl życia projektu- inicjowanie, planowanie, realizacja, kontrola, zakończenie, narzędzia planowania projektów (wykres Gannta, wykres sieciowy, macierz odpowiedzialności), określenie wymagań, struktura podziału pracy w projekcie oraz prognozowanie czasu realizacji projektu, planowanie harmonogramu, zasada Eisenhowera.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Budowanie zespołu projektowego, cechy efektywnych zespołów projektowych, etapy rozwoju zespołu projektowego, dobór ról członków zespołu do projektu, system komunikacji w zespole, problemy
w pracy zespołowej, syndrom myślenia zespołowego, obowiązki kierownika projektu.

PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

Czym jest przywództwo? Cechy przywódcze, ocena kompetencji przywódczych oraz formułowanie wizji, ustalanie kierunków działań, prowadzenie efektywnego zespołu, kreowanie więzi, motywowanie, ocena wyników i udzielanie wskazówek.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Analiza ryzyka: typy ryzyk, analiza SWOT, elementy i czynniki ryzyka- zdarzenie, skutek, niepewność, tworzenie listy zagrożeń, Elementy zarządzania ryzykiem: identyfikacja, kwantyfikacja, opracowanie reakcji, kontrola reakcji, Planowanie reakcji na ryzyka- strategie: unikanie, akceptacja, łagodzenie, Monitorowanie
i kontrola ryzyka w trakcie adaptacji projektu, Jak przekształcić zagrożenia w szanse?- „wykorzystanie” ryzyka do wprowadzania zmian, narzędzia i techniki generowania pomysłów.

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

Planowanie kosztów projektu, analiza budżetu projektu - szacowanie kosztów, budżetowanie, formy rozliczeń, harmonogram kosztów, wyliczanie kosztów końcowych, koszty utopione.

REALIZACJA, KONTROLA I ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Procedury realizacji projektu, kontrola postępów – metody kontroli prac projektowych, spotkania projektowe, kontrola projektu, sporządzanie raportów, wprowadzanie zmian do projektu, zamknięcie projektu i jego ewaluacja.

PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu

ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

e-mail: biuro@perspecta.pl

tel: 58 746 38 41

Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie - Regulamin

Mapa

Ładuję mapę, proszę czekać.

Komentarze

Brak komentarzy!

Komentowanie dostępne dla zarejestrowanych użytkowników

Promowane


. .

.